وبلاگ شخصی مهدی رضایی وادقانی


کیستم من ؟ چون شراری سرد و خاکستر شده
لاله ای در دست طوفان خزان پر پر شده
کیستم من؟ عاشقی دلداده و دلسوخته
در میان موج شور اشکها ، اخگر شده
کیستم من ؟ چون تنور سرزمین خود ، کویر
در کویرم ساکن و خاک غمم بر سر شده
کیستم من ؟ چون شبی طوفانی و تاریک و تار
آسمانی خالی از مهر و مه و اختر شده
کیستم من ؟ چون شمیمی از رخ گل می پرد
یا چو مرغی کز جفای تیر غم بی پر شده
کیستم من ؟ چون حبابی بی تعادل روی آب
یا چو شمعی جان به لب ، کاو هستیش آخر شده ...

mahdirezaee.blog.ir
مهدی رضایی وادقانی ، فرزند محسن ،متولد کاشان در 24 اسفند 1374.دانشجو در دانشگاه فنی کاشان رشته برق صنعتی یا همان برق قدرت.در کنارش طراحی سایت ، تولید و توزیع گلاب و عرقیات و دیگر هیچ